Usluge

Logopedski tretmani

Logoped je stručnjak za govorno-jezičku pstologiju koja proučava, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, na rehabilitaciji govorno- jezičkih poremećaja, usvajanju veština, čitanja i pisanja.

Logoped procenjuje govorno-jezički status deteta, tj. procenu receptivnog (razumevanja) i ekspresivnog (produkcije) govora. To znači da se radi na proceni progovaranja i razumevanja naloga koji se detetu zadaju.

Pored toga on procenjuje govorne organe. U zavisnosti od toga koji problem dete ima i koje su njegove potrebe, uvode se različite metode rada kroz koje dete i logoped zajedničkim snagama utiču na razvoj govora.

Logoped vrši edukaciju i savetodavni rad sa porodicom, kako postupati, kako se prilagoditi i na koji način zadovoljiti detetove potrebe u zavisnosti od poremećaja.

Reč roditelja

Fondacija "Budimo ljudi"

 

Dinarski račun: 205-266058-30

Devizni račun: 0070800051043
IBAN RS35205007080005104359
SWIFT KOBBRSBG

PayPal: [email protected]