Usluge

Kineziterapija

Kineziterapija koristi pokret kao terapijsko sredstvo i na taj nacin predstavlja bazu za funkcionalno osposobljavanje. 
Može se primenjivati u različitim fazama kod raznih oboljenja i patoloskih stanja(reumatoloskih,traumatskih, ortopedskih i neuroloskih). 
Uvek ima jedan ili vise navedenih ciljeva: stimulisanje razvoja novih, ocuvanje postojecih ili ponovno uspostavljanje ostecenih funkcija aparata za kretanje.Ona predstavlja osnovnu metodu u tretmanu motornih problema kod dece sa cerebralnom paralizom.Kao dopuna ili kao uvod u kineziterapiju primenjuje se hidroterapija, termoterapija, elektroterapija, radna terapija.

Reč roditelja

Fondacija "Budimo ljudi"

 

Dinarski račun: 205-266058-30

Devizni račun: 0070800051043
IBAN RS35205007080005104359
SWIFT KOBBRSBG

PayPal: [email protected]