Usluge

Defektoloski tretmani

Defektolog proučava, otkriva i dijagnostikuje određene smetnje koje se javljaju kod pojedinca, ali i sprovode lečenje i osposobljavaju za život osobe koje poseduju smetnje u psihičkom i  telesnom razvoju. Sama uloga defektologa u stimulaciji razvoja može biti u vidu stimulacije razvoja motorike, koja je baza ostalih veština i sposobnosti, razvoj kognicije (saznajni nivo), razvoj govora, kao i socio-emocionalni razvoj. 
 
Kada se možete obratiti defektologu: Kada je dete rođeno sa riziko faktorom, kada kasni motorički razvoj, kada kasni govorno- jezički razvoj, kada kasni socio-emocionalni razvoj, kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom, kada dete ima problem sa čitanjem ili pisanjem, kada dete ima problem sa učenjem, kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.

Reč roditelja

Fondacija "Budimo ljudi"

 

Dinarski račun: 205-266058-30

Devizni račun: 0070800051043
IBAN RS35205007080005104359
SWIFT KOBBRSBG

PayPal: [email protected]